Chương trình LotBack

Nhận phần thưởng khi bạn giao dịch với chương trình LotBack. Kiếm điểm trên mỗi giao dịch, có thể đổi thành tiền mặt hoặc tiền thưởng. Giao dịch thông minh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn với chương trình LotBack của IUX.

app-trade-platforms

Lợi ích trở lại với LotBack

Giao dịch thông minh hơn và kiếm điểm với LotBack! Tận hưởng lợi ích bằng tiền mặt hoặc tiền thưởng dựa trên số điểm bạn đã thu thập.

Trạng thái LotBack

Tất cả khách hàng đều bắt đầu tại Rising Stars và tự động tăng cấp dựa trên số ngày giao dịch tích lũy của họ. Bạn sẽ kiếm được điểm LotBack với mỗi lô quay vòng được giao dịch trên tài khoản Standard hoặc Standard+. Tổng cộng có ba cấp độ LotBack: Rising Stars, Champion và Elite.

RISING STAR

RISING STAR

0.3 IRP/LOT
RISING STAR
CHAMPION

CHAMPION

0.5 IRP/LOT
CHAMPION
ELITE

ELITE

0.8 IRP/LOT
ELITE

Làm thế nào tôi có thể đổi quà

Bạn có thể tự do đổi điểm của mình bất cứ lúc nào mà không bị hạn chế và theo dõi chúng thực tế trong khu vực khách hàng của bạn. Mỗi điểm có giá trị tín dụng là 1 USD hoặc số dư là 0,5 USD để sử dụng cho giao dịch.

Bonus = IRP
Saldo = IRP/2

Cách kiếm LotBack

1
Mở một tài khoản
2
Gửi tiền
3
Bắt đầu giao dịch
4
Kiếm điểm IRP
5
Đổi điểm

Kiếm tiền khi bạn giao dịch

Chương trình LotBack độc quyền của chúng tôi nhằm thưởng cho hoạt động giao dịch của bạn! Kiếm điểm LotBack trên mỗi giao dịch bạn thực hiện, có thể đổi thành tiền mặt hoặc tiền thưởng giao dịch.

img-footer