Máy tính

Một công cụ đơn giản để đưa ra quyết định giao dịch dễ dàng hơn. Mô phỏng nhiều giao dịch CFDs với các pips, tỷ suất lợi nhuận, lợi nhuận khác nhau, v.v. để tính toán xác suất kết quả nhanh chóng.

Swap

Nền tảng

Tiền tệ cơ sở của tài khoản

Cặp tiền tệ

Đòn bẩy cho ký quỹ

Số lượng

Khối lượng theo lô

Swap mua

Swap bán

Giá chuyển đổi hiện tại

Swap mua
Tiền tệ cơ sở của tài khoản
Tiền tệ được chuyển đổi
Swap Short
Tiền tệ cơ sở của tài khoản
Tiền tệ được chuyển đổi
Khuyến nghị cho nhà đầu tư

Hãy cân nhắc việc tính toán chi phí giao dịch của bạn trước khi mở các vị thế để đánh giá các cơ hội lãi và lỗ tiềm năng. Đối với Quy mô hợp đồng là 0,01 Lot, mỗi lệnh phải chịu chi phí 'Yêu cầu ký quỹ', thay đổi dựa trên đòn bẩy, quy mô hợp đồng và tỷ giá hối đoái.